ÖZGEÇMİŞ NASIL YAZILIR?


     İş arama süreci bir takım görevlerin adım adım yerine getirilmesini gerektirir. Bunların başında iyi bir özgeçmiş yazmak gelir.

     Özgeçmişinizi yazarken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz yararlı olur:

Ne tür bir iş aradığınızı açıkça belirleyiniz.

 Özgeçmiş belirli bir işe veya meslek alanına uygun bir biçimde   hazırlanmalıdır.

    Mesleki hedefiniz özgeçmişinizi yazarken hangi bilgi ve becerilerinizi vurgulayacağınızı belirleyecektir.

Girmek istediğiniz iş ne gibi nitelikler gerektiriyor?

    Özgeçmiş yazmak için girmek istediğiniz işin gerektirdiği eğitim alanını ve düzeyini, bilgi ve becerileri çok iyi incelemeniz gerekir. Ancak ondan sonra işin gerekleri ile kendi niteliklerinizi karşılaştırabilirsiniz ve işe uygunluğunuzu savunabilirsiniz. Girmek istediğiniz işin gerektirdiği nitelikleri bilirseniz, özelikle o işle ilgili bir eğitim görmemiş olsanız dahi, o işte kullanabileceğiniz bilgi ve becerilerinizi tanıma ve işverene tanıtma imkanı bulabilirsiniz.

    İzleyeceğiniz adımlar:

1. İş hayatınızla ilgili bilgiler:

    Çalışma Hayatıyla ilgili özgeçmişinizi yazarken tam gün çalıştığınız ilk işinizden başlayarak başvuruda bulunduğunuz tarihe kadar nerelerde çalıştığınızı ve ne işler yaptığınızı sırası ile anlatmanız gerekir. (Eğer tam günlü iş deneyiminiz yeterli değilse, yarım gün çalıştığınız işlerden de bahsedebilirsiniz. Mezuniyet sonrası ilk iş başvurunuzda staj uygulamalarınızı deneyim olarak değerlendirebilirsiniz..) Öncelikle meslek hedefinizle ilgili deneyimlerinizi ve bilgilerinizi çok iyi belirlemeniz ve tanımlamanız gerekir. Bunun için, hatırlayabildiğiniz her şeyi listelemeye çalışın.

    Aşağıdaki başlıklar size bu konuda yardımcı olabilir:
   Çalıştığınız kurumların adları, adresleri
   Üstlendiğiniz görevler, yaptığınız işler
   Hangi tarihlerde ne kadar süre çalıştığınız
   Görev unvanlarınız
   Kazandığınız beceriler, kullanabildiğiniz aletler, büro makineleri
   Ulaştığınız hedefler
   Başlattığınız yenilikler
   Aldığınız ödüller, takdirnameler
   Bildiğiniz yabancı diller ve derecesi

    Deneyimlerinizi tanımlamak, becerilerinizi, aldığınız sonuçları ve başarıları açıklamak için etkili kelimeler seçin. Mesleki hedefiniz ile ilişkilendirebileceğiniz, ilgili tecrübelerinizi analiz edin ve tanımlayın.

2. Bilgilerin düzenlenmesi:

    Özgeçmişin genellikle tek sayfa olarak yazılması tercih edilir. Bu nedenle gerekli bilgileri en iyi biçimde ortaya koymaya ve sıralamaya çalışın.

 Sıralamaya isminiz, adresiniz ve telefon numaranız, medeni haliniz gibi kişisel bilgiler vermekle başlayın.
 Başvurulan pozisyonu, yani iş hedefinizi belirtin.
 İlk işinizden başlayarak çalıştığınız işyerlerini, oralarda yaptığınız görevleri, taşıdığınız unvanları belirtin.
 Eğitiminizle ilgili bilgileri, ortaokul / ilköğretim sonrası alan ve düzeylerini de belirterek tarih sırası ile yazın.

Sahip olduğunuz becerileri, girmek istediğiniz iş ile bağlantısını ortaya çıkaracak bir biçimde sıralayın. Mesleki hedefinizin gereklerini yansıtan özellikleri gruplayarak ayrı başlıklar altında toplayın.
Yukarıda sıralanmış olan seçenekler en genel olanlardır. Birçok özgeçmişte bu bilgileri bulabilirsiniz. Eğer sizin kendinizi tanımanızda etkili olacağını düşünüyorsanız, aşağıdaki bilgileri de ekleyebilirsiniz.
Alınmış olan hizmet içi ve diğer eğitimler, özel kurslar, seminerler ve akademik dereceleri belirtin.
Önemli kişisel veya sosyal başarılar, mesleki üyelikler, sosyal faaliyetleriniz ve özel meraklarınızı yazın.
İstenildiği takdirde referans alınabilecek özgeçmişte referans olacak kişilerin isimlerini ve adreslerini yazmak şart değildir.
Başvurduğunuz işle doğrudan ilgisi olmadığı takdirde ücret, işinizi değiştirme nedeni, yöneticinizin adı, adresi ve unvanı, boy, kilo, yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna ilişkin bilgileri özgeçmişinize dahil etmemelisiniz. (Bu konular mülakat esnasında görüşülebilir.)

3. Yazma:

    Özgeçmişinizi beyaz, düz bir kağıda yazın. Özgeçmişin el yazısı ile yazılması tercih edilmediğinden daktilo veya bilgisayar ile yazma / yazdırma yoluna gidebilirsiniz.

    Özgeçmişinizi bu konuda deneyim sahibi bir kişiye okutma ve gözünüzden kaçan hataları düzeltme yoluna gidebilirsiniz.

4. Yazdıklarınızı tekrar gözden geçirin:

    Bu adım çok önemlidir. Şunları kontrol edin.

 Yazım hataları varsa, düzeltin.
 İlgisiz bölümler, kelimeler varsa çıkartın.
 Eksiğiniz varsa tamamlayın.
 Bilgi ve becerilerinizi etkileyici bir biçimde yazıp yazmadığınızı kontrol edin.

(Bkz. ÖZGEÇMİŞ ÖRNEKLERİ sayfa sonunda)

5. Özgeçmişinize ekleyeceğiniz mektup:

Özgeçmişinizi posta ile gönderirken buna birde üst yazı niteliğinde takdim mektubu eklemelisiniz (Bkz. ÖZGEÇMİŞ ÖRNEKLERİ sayfa sonunda) Üst yazı kısa, yazı makinesi ile düzgünce yazılmış ve işverenle neden bağlantı kurduğunuzu açıklar nitelikte olmalıdır.

 Özgeçmişinizi yolladıktan sonra, mektup yada telefon yolu ile özgeçmişinizin ilgili kişiye ulaşıp ulaşmadığını izleyin ve iş görüşmesi imkanlarını arayın.

 Özgeçmişinizi kendiniz teslim edecekseniz, kıvırıp katlamadan bir dosya içinde ilgililere verin.

 Sadece özgeçmişinizin takdimi ile işe alınmayı beklemeyin. Bu, sadece amacınıza ulaşmak için bir araçtır. Ancak bu sizin iş görüşmesine çağrılma şansınızı artırır.

Siz, sizi iş hedefinize ulaştırabilecek en uygun özgeçmiş formatını seçin. Unutmayınız ki, odak noktanız bireysel gereksinimleriniz ve hedefleriniz üzerinde olacaktır. Özgeçmişinizi şirket ve istenilen iş pozisyonunun özelliklerini düşünerek hazırlayın. Farklı pozisyonlar için, farklı özgeçmişler yazın.

ÖZGEÇMİŞ ÖRNEKLERİ

                  

 

MEHMET SARAR

   

Telefon  :………………………………………………

Adres     :……………………………………………...

               ……………………………………………….

 

 

Hedef          : Elektrik Teknisyenliği

 

İş Deneyimi: …………..ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

                      DÖNER SERMAYA İŞLETMESİ                                   (2004)     

                      (Stajyer Teknisyen)

                     11. sınıfta 9 ay süreli staj                                                                                               

                      Çanta kaynak makinesi imalatında trafoların sarılması ve monte edilmesi 

                      çalışmaları

                  …………………….A. Ş.                                                  (2003)

                 (Stajyer Teknisyen)

                 9-10 Sınıflarda sanayi stajı

                      Otobüs elektrik aksamının döşenmesi bölümünde kabloların hazırlanması, yerle çalışmalarını izleme ve uygulama

 

EĞİTİM               ............. ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ                      (2002)

                          Elektrik Bölümü

                          ...................... HALK EĞİTİM MERKEZİ                  (2002)

                           Radyo – TV Tamirciliği Kursu  (4 ay süreli)

NİTELİKLER       Akım, Gerilim ve Güç  ölçme becerisi

                          Proje çizebilme ve Çizilmiş projeyi yorumlama becerisi

                          Çalışırken gerekli güvenli ortamı oluşturma  becerisi

                          Aydınlatma tesislerini yapma  becerisi

                          Asenkron motor sarımı bilgisi

 

DİĞER BİLGİLER Amatör  voleybol oyuncusu

 

REFERANSLAR    İstendiği takdirde verilecektir.

AHMET YILMAZ                      

 

Telefon  :………………………………………………

Adres     :……………………………………………...

               ……………………………………………….

 

HEDEF              Satın Alma Müdürü

 

 

İŞ DENEYİMİ    ............... İNŞAAT SAN. ve TİC. AŞ                        (2005-        )

                          (Satın Alma Müdürü) 

                         5 kişilik bir kadro ile 40 milyon dolar tutarında yurt  içi ve   yurt dışı  

                         satın alma işleri

 

                          ...............  İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ.                         (2001-2004)

                          (Satın Alma Şefi)

                         7 kişilik bir kadro ile firmanın materyal ve ekipman satın alması  

                         çalışmaları 2000’ de 25 000 000 Dolar tutarında yurt içi ve yurt dışı  

                         satın alma işleri

 

EĞİTİM              ...........................................ANADOLU TEKNİK LİSESİ     (1999)

                            Bilgisayar Bölümü

                          ......................İlköğretim Okulu                                           (1994)

                           

NİTELİKLER       Grubu yönlendirme becerisi

                          Çabuk ve doğru karar verebilme becerisi

                          Çok iyi düzeyde İngilizce konuşabilme ve yazabilme

                          Ofis Programlarını kullanabilme, web tasarımı yapabilme                 

 

DİĞER

BİLGİLER            ............... ........................kulübü üyesi

                           Amatör Bilardocu

 

 

 

TAKDİM MEKTUBU ÖRNEĞİ


 

                                                          Sn: ...................................

  

                                                                 KLC A.Ş.

                                                            İnsan Kaynakları Yöneticisi

 

 

...../..../........ tarihli XYZ Gazetesi'nde Anonim Şirketiniz dahilinde, çalıştırılmak üzere Satın Alma Müdürü Pozisyonu için vermiş olduğunuz ilanda, satış konusunda deneyimi bulunan adaylar aradığınızı belirtmişsiniz. Ben de ...............Anadolu Teknik Lisesi ……………. Bölümü’nden mezun oldum ve 2001 yılından itibaren çeşitli işletmelerde Satın Alma konusunda etkin görevlerde bulundum.

 

            İlişikteki özgeçmişim size özelliklerim hakkında bilgi verecektir.

 

         Daha ayrıntılı bilgi isterseniz gün içinde Bana ..................no'lu telefondan ulaşabilirsiniz. Uygun gördüğünüz tarihlerde Sizinle görüşmekten mutluluk duyacağım. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Olumlu yada olumsuz cevabınızı en kısa zamanda bekliyorum.

 

         Saygılarımla. ... / ... / ..........                                                 Murat YALÇIN

 

  

EK: Özgeçmiş (1 Sayfa )

 

 

ADRES:

..............................................

..............................................                      

                  ...........................

Tel:  .....................................